Aanleverspecificaties: Voor de beste verwerking dienen bestanden op de juiste wijze te worden aangeleverd. Download                        onze aanleverspecificaties. Algemene voorwaarden: Download                         onze algemene voorwaarden. Disclaimer: Bij het ontwerpen en samenstellen van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Aan de inhoud van deze website kunnen echter op geen enkele wijze rechten of aanspraken worden ontleend. Ster Neon is niet aansprakelijk voor de inhoud en functioneren van de websites waar deze website naar verwijst. Ster Neon vrijwaart zich van alle juridische consequenties. Alle op deze website geplaatste inhoud zijn eigendom van Ster Neon. Niets uit deze internetsite mag worden verveelvoudigd, opgegeslagen of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, of enige manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Ster Neon. Mocht u problemen ondervinden op onze website, meldt u dit ons dan door een e-mail te sturen naar info@sterneon.nl.    | Broerdijk 16   1679 GK Midwoud   |   tel. 0229 - 217501   |   fax 0229 - 214565    info@sterneon.nl